سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم نادری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج گروه مهندسی عمران یاسوج
نادر برهمندی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، گروه مهندسی عمران لارستان
مهرداد فریدونی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان، گروه مهندسی عمران لارستان
حسین منتصری – دانشگاه یاسوج گروه مهندسی عمران، یاسوج

چکیده:

در مسائل مورفودینامیکی و ساماندهی رودخانه، جریان غالب شکل دهنده آبراهه به عنوان دبی طراحی در مسائلی چون احیاء رودخانه استفاده میشود. اصولاً جریان غالب می تواند به روش صحرایی، جریان با یک دوره بازگشت معین و یا جریان مؤثر محاسبه شود.هرگونه تغییر در مورفولوژی آبراههنتیجه تغییرات محلی در رسوب است. برای انجام این تحقیق از امار واطلاعات ایستگاه هیدرومتری ایدنک استفاده گردید که سیلاب با دوره بازگشت دوسال به عنوان سیل سالانه انتخاب شد.دبی مقطع پر .جریان موثر ودبی سیلابی به ترتیب ۵۳۸ و ۳۴۶۴۳ و ۶۳۳ متر مکعب بر ثانیه بدست آمده است.