سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سکینه جعفریان – دانشجوی دکترای علوم تربیتی- دانشگاه تربیت معلم آذربایجان- مرکز مشاوره
بهمن سعیدی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

موضوع مقاله حاضر بررسی روشهای تربیتی قرآن جهت پیشگیری از رفتارهای ناسالم اقتصادی و دست یابی به اقتصاد سالم است. هدف از این مقاله بررسی انواع روش های تربیتی، رفتارهای سالم و ناسالم اقتصادی، تأثیر روش هایتربیتی در تبدیل رفتارهای ناسالم به سالم اقتصادی می باشد. از آیات قران کریم مستفاد است که دست یابی به زندگی شایسته و سالم در گرو بهره گیری از معارف آسمانی وتفکر و تعقل در آن است و باید خطوط کلی و شاه راه های هدایت را از وحی گرفت و در چارچوب آن ها و با کمک قوای ادراکی، اندوخته های تجربی را افزایش داد و از این طریق تربیتی، ابهامات و مشکلات فرا روی بشر در زندگی رابرطرف کرد. روش انجام مقاله مروری- توصیفی است که با استناد به آیات قرآنی و به صورت کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز گرد آوری شده است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که از مهم ترین روش های تربیتی، روش مهاجرت، روش دعوت به ایمان، روش قصه گویی، روش عبرت آموزی می باشد