سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم داوودی ایمان – دانشجوی ارشد علوم قران و حدیث

چکیده:

قرآن کریم مهمترین منبع دینی و تربیتی مسلمانان و حاوی سخنان خدای متعال درارتباط با راه و رسم زندگی و تعالی روحی و معنوی بشر است توجه ودقت دراین سرمایه بزرگ علم و معرفت انسان را به اوج تکامل دردو بعد علم و عمل رسانیده و راز و رمز چگونه زیستن را به او می آموزد تربیت و روشهای پرورش انسان و بخصوص کودکان و نسل جوان از مهمترین دغدغه های بزرگان دین و هرفرد آینده نگر بوده و هست و این موضوع با تمام روشها و شیوه های موثر دراجرای فرایند تربیت درقرآن کریم به خوبی بیان شده است دراینمقاله برخی از روشهای تربیتی قرآن ذکر شده و از هرکدام نمونه ای از آیات قران کریم آورده شده است