سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید وارسته پور – استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق
آمنه سلیمانی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

اتصال خارجی صفحات کامپوزیت پیشرفته جهت تقویت و افزایش ظرفیت خمشی تیرهای بتن آرمه بصورت گسترده متداول شده است برای تعیین ظرفیت نهایی این تیرها روشهای تحلیل غیرخطی با درنظر گرفتن رفتار سطح مشترک اتصال ورق کامپوزیت به بتن و همچنیننوع شکست امکان پذیر است دراین مقاله روشهای گوناگون تحلیل تیرهای تقویت شده ارائه می گردد ضمنا با مقایسه ظرفیت های محاسباتی تعیین شده توسط آیین نامه های معتبر با ظرفیت واقعی تیر تقویت شده و همچنین مقایسه با نتایج آزمایشگاهی اعتبار و دقت روشهای تحلیل بررسی و ارزیابی می گردد.