سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن معماری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- گروه مهندسی شیمی اهر
رامین زادغفاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- گروه مهندسی شیمی اهر

چکیده:

در این مقاله پالایشگاه گاز و گاز مایع NGL سیری از دیدگاه بهینه سازی انرژی مورد مطالعه قرارگرفته است. در بخش اول مقاله پیشنهادات مختلف بهینه سازی مصرف انرژی در بخش های مختلف کارخانه نظیر نیروگ اه، سیکل تبرید کارخانه، سیستم بارگیری و صدور محصولات و شبکه فلرها ارائه می گردد و در ادامه به محاسبه و بررسی تلفات انرژی در بویلرهای مجتمع و ارایه سناریوهای بهینه سازی آن پرداخته می شود. بررسی تأثیر توام این پارامترها می تواند میزان اهمیت هرکدام ازآنها را نشان دهد و بر این مبنا، تلاش برای بهینه سازی آنها انجام شود . در این میان بهینه سازی واکنش های احتراق می تواند نقش موثری در بهینه سازی انرژی ایفا نماید. به این منظور اثر پیش گرم نمودن سوخت و هوای ورودی، تنظیم مشخصه های احتراق بر اساس آنالیز سوخت ورودی و تنظیم بهینه میزان هوای ورودی در شرایط گوناگون عملیاتی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که به منظور استخراج روابط ریاضی مربوط به محاسبات کارآیی دیگ بخار از دستورالعمل آزمایش دیگ بخار منتشر شده توسط انجمن مهندسان مکانیک آمریکا (ASME) استفاده گردیده است.