سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدرضا مهدوی اردکانی – مدرس مجتمع علمی کاربردی جهادکشاورزی استان یزد

چکیده:

مناطق بیابانی از ویژگیهای متعدد طبیعی به همراه پتانسیل توسعه امکانات اقتصادی برخوردار هستند که غالبا بیشتر از قابلیت تولید دراین مناطق می باشد این ویژگیهای خاص درمناطق دیگر نسبتا به مقدار کمی تامین می شود این ویژگیها به راحتی کمبودی که از پایین بودن پتانسیل تولید کشاورزی درمناطق خشک وجود دارد را جبران می کند این ویژگیها عبارتند از تامین متمرکز گسترده و پیوسته آفتا و وفور فضای خالی خاکی و بدون معارض دراراضی بیابانی روشهای بهره برداری از پتانسل های بیابان نشات یافته از این ویژگیها شامل توسعه انرژی خورشیدی بوم گردی صنایع استخراجی دورنمای تنوع زیستی و انرژی های نو می باشد درگذشته از این پتانسیل ها درمقیاسی کوچک بهره برداری صورت می گرفته است اما هنوز به ظرفیت بالقوه ی کامل خود دست نیافته اند.