سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد نیکزادفرخی – شرکت مدیریت منابع آب ایران، کارشناس ارشد هیدروژئولوژی کارست دفتر مطال
حسین روح الهی – شرکت مدیریت منابع آب ایران، کارشناس ارشد هیدروژئولوژی کارست دفتر مطال
مجید حدادیان – شرکت مدیریت منابع آب ایران، کارشناس برنامه ریزی و تلفیق معاونت طرح و ت

چکیده:

منابع آب کارستی جزو ذخایر آب زیرزمینی است که به صورت چشمه و به طور طبیعی از زمین خارج می شود یا بوسیله چاه های عمیق قابل استخراج و بهره برداری است.استفاده از مخازن آب در سازندهای کارستی علاوه بر تامین مصارف شرب می تواند در تامین اب صنایع مادر و طرحهای عظیم عمزانی اهمیت ویژه ای داشته باشند. در بهره برداری از منابع اب کارست اجرای طرحهای توسعه ای با روشهای مختلفی همراه است که هدف غایی آنها استخراج آب بیشتر از مخازن کارستی است. افزایش بهره برداری بیشتر از مخازن کارستی نسبت به آبی که از آبخوان به طور طبیعی (به صورت چشمه) خارج می گردد هدف اصلی اینگونه روشها است. در این حالت برای حفاظت از آبخوان کارستی باید روشی برای بهره برداری در نظر گرفته شود که ضمن دستیابی به اهداف تامین آب روشی موثر، منطقی و مطمئن باشد. در این نوشتار روشهای مبتنی بر این سه عامل برای بهره برداری از مخازن کارست مورد بررسی قرار می گیرند