سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه طاهرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست
حسین گنجی دوست – استاد مهندسی عمران محیط زیست
بیتا ایتی – دانشیار مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

برکه های تثبیت از جمله سیستمهای رایج تصفیه فاضلاب در ایران و سایر نقاط دنیا می باشد برخی ویژگیهای این سیستم نظیر شوک پذیری بالا در مقابل بارهای آلی و هیدرولیکی باعث شده تا بطور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گیرد عوامل مختلفی ازجمله آرایش نامناسب ورودیها و خروجی ها توزیع نامناسب فاضلاب در برکه کاهش حجم موثر آن بدلیل وجود مناطق مرده راکد و ایجاد جریانهای میان بر باعث افت شدید کیفیت پساب خروجی می گردد دراین مقاله سعی شده است تا با بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد هیدرولیکی برکه های تثبیت فاضلاب راهکارهایی جهت افزایش کیفیت پساب خروجی ارائه گردد تا بازچرخانی و استفاده مجدد آن با هزینه کمتری برای صنایع امکان پذیر باشد نتایج این تحقیق نشان داد که آرایش مناسب محل ورودی و خروجی و همچنین استفاده ازورودی چند راهه پخش فاضلاب و بافل گذاری در برکه تاثیر بسیاری زیادی درافزایش کیفیت پساب خواهد داشت.