سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – دانشجوی مهندسی محیط زیست_دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوه

چکیده:

اهمیت حیاتی تنوع زیستی برای انسان از لحاظ تولید مواد غذایی ، بهداشتی و سایر نیازهای جمعیت در حال رشد جهان می باشد .بطور کلی ارزشهای تنوع زیستی در دو دسته ۱- ارزشهای تنوع زیستی ۲- ارزشهای اقتصادی اجتماعی قرار می گیرد .تخریب زیستگاههای طبیعی نگرانی هایی را در مورد از بین رفتن تنوع زیستی ایجاد کرده است اما متأسفانه تفاوتهای زیادی در جایگاه ارزشهای تنوع زیستی وجود دارد و زیست شناسان و اقتصادانان در حفظ تنوع زیستی اقدامات همسانی را انجام نمی دهند به این معنی که اقتصادانان برای تنظیم تقاضا به جای رعایت اولویت و توجه به مسائل زیست محیطی به مصلحت متوسل شده و بدون توجه به ارزشهای تنوع زیستی آنچه که به صرفه اقتصادی است را انجام می دهند . یکی دیگر از دلایل ضعف محیط زیست در زمینه حفاظت از تنوع زیستی این است که عناصری از تنوع زیستی وجود دارد که نمی توان برای آنها ارزشپولی در نظر گرفت به عبارت دیگر ارزش آنها آنقدر زیاد است که نمی توان آنها را با معیارهای اقتصادی سنجید مثل ارزش اکسیژن آب و . . . برای حیات . از این رو در این مقاله مروری که با هدف بررسی تنوع زیستی، روش های اندازگیری و ارزشهای آن انجام گرفته پس از تعریف تنوع زیستی و انواع آن به بیان برخی روشهای اندازه گیری تنوع زیستی پرداخته و در ادامه به ذکر ارزشهای تنوع زیستی می پردازیم و در پایان نیز پیشنهاداتی جهت حفظ تنوع زیستی ارائه شده است