سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن نورانیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران
مرضیه پارسا – مهندسی عمران

چکیده:

کشورایران به لحاظ وقوع انواع حوادث طبیعی دربین ۱۰ کشور نخست دنیا قرار دارد ازطرفی سکونتگاه های روستایی که قریب به نیمی از جمعیت کشور را درخود دارد درمقایسه با سکونتگاه های شهری درمقابله با حوادث قهری از مقاومت و دوامکمتری برخودارند و هرچندوقت یکبار با وقوع حوادثینظیر سیل زلزله رانش و … بازسازی آنها دربرخی ازمناطق روستایی کشور ضرورت پیدا میکند لیکن کیفیت اجرای برنامه های بازسازی می تواند تاثیر قابل توجهی درروند توسعه مناطق آسیب دیده داشته باشد لذا اطمینان از کارایی روشهای بازسازی از چالشهای بزرگی است که کشورهای درحال توسعه با آن روبرو هستند تجربه نشان میدهد شاخص مهم موفقیت وتضمین کیفیت دراین برنامه ها میزان مشارکت و نقش مردم دربازسازی است دراین مقاله سعی می شود با بررسی مدل ها و تجربیات بازسازی کشور از بدو انقلاب اسلامی تاکنون از حیث میزان نقش و مشارکت روستائیان و برشمردن تعدادی از اشکالات موجود راهکارهای جدیدی که می تواند به ارتقای سطح مشارکت مردمی بیانجامد معرفی گردد.