سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم آقابیکی آرانی – کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
آرمان مرفع – کارشناسی ارشد عمران محیط زیست
سمیرا نوده فراهانی – کارشناسی مهندسی پلیمر
تقی عبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

پسماندهای جامد خانگی یکی از معضلات مدیریت شهری کنونی بویژه درکشورهای در حال توسعه می باشد که دچار تنگناهای فناوری گوناگونی هستند یکی ازاین روشها سوزاندن پسماند است که مهمترین مشکل آن ایجاد خاکستر خطرناک است خاکسترهای پسماند جامد شهری سبب آلودگی شدید محیط زیست از جمله محیط پیرامون خاک و آب زیرزمینی می شود دراین پژوهش روشهای استفاده از خاکستر پسماندهای جامدشهری بررسی شده است این روشها نه تنها موجب ا ز بین بردن الودگی محیط زیست می شوند بلکه کاربردهای مفیدی برای آنها ارایه می کند استفاده از پسماند دربتن و سیمان کف سازی جاده ها شیشه و شیشه – سرامیک و سرامیک جاذب ها تولید زئولیت مهمترین این کاربرد ها می باشند.