سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسفندیار اسلامی –
مهین اسماعیلی –

چکیده:

دراین مقاله مروری بر مسائل برنامه ریزی خطیFLP) با ضرایب فازی و وروابط نامساوی فازی با نمونههایی از استدلال فازی چندتاییMFP) و روشی برای حل این مسائل میپردازیم. نشان میدهیم مسائل معمولی برنامهریزی خطیLP) را نیز با این روش میتوان حل نمود. در ادامه با استفاده از روابط مختلف فازی برای حل یک مسئلهFLP نمونههای آورده و نتایج را با هم مقایسه میکنیم