سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای عمران و معماری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید محمد رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
محسن ایزدی نیا – استادیار،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
محمد علی رهگذر – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه با ورود دستورالعمل ها و فلسفه های نوین طراحی که از معیار رفتار برای طراحی سازه ها استفاده می کنند موضوع براورد لر زه ای سازه ها از اهمیت بسیاری برخوردار گشته و تحقیقات زیادی در این زمینه د رحال انجام می باشد استفاده از روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی در تخمین عملکرد سازه ها در هنگام زلزله بسیار مورد توجه متخصصین قرارگرفته است دلیل این امر سادگی روش صرفه جویی در وقت و هزینه و تخمین قابل قبول آنها در تعیین پاسخ لرزه ای د رمقایسه با روشهای تحلیل دینامیکی غیرخطی می باشد دراین مقاله به معرفی روش تحلیل دینامیکی غیرخطی و تحلیل پوش آور و عوامل موثر درآن پرداخته شده است یکی از عوامل مهم در پوش اور الگوی بارگذاری می باشد که چگونگی انتخاب ان دراین مقاله نیز توضیح داده شده است نتایج عددی بدست امده از پوش اور با انالیز دینامیکی غیرخطی فزاینده مقایسه شده است مدلسازی به کمک نرم افزارهای seismostruct , etabs انجام شده است و درا نتها درمورد نتایج بدست امده و مزایای پوش اور بحث شده است.