سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیداحمد شهیدی یاساقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
ازاده قربانی سرایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
یحیی مقصودلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو
شهرام نقی زاده رییسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایت اله املی گروه علوم و صنایع غذای امل صندو

چکیده:

در طول سالهای اخیر فعالیت های پژوهشی گسترده ای در جهت درک فرایندهای شیمیایی که منجر به تشکیل اکریل امید د رمواد غذایی می شوند و همچنین چگونگی کاهش تشکیل آن به همراه ارزیابی قرار گرفتن در معرض آن انجام شده است همچنین مطالعات سم شناسی بیشتری در مورد عوارض جانبی مکانیسم ها و ارتباط دوز – پاسخ و بررسی های اپیدمیولوژی به عمل امده است ارزیابی خطر در چارچوب تجزیه و تحلیل خطر انجام می شود که در آن تعامل میان علم و جامعه برای اطمینان از روندی مشخص شرح داده شده باشد استفاده از ارزیاب یخطر تضمین می کند که کنترل ایمنی مواد غذایی بر مبنای یک رویکرد منطقی و علمی به مسائل مربوطه قرا ردارد الگوی ارزیابی خطر که به طور گسترده ای بر آن توافق شده است متشکل از سه مرحله جداگانه است : ارزیابی در معرض قرارگرفتن ارزیابی مخاطرات، ویژگیهای خطر، با بررسی دقیق این سه مرحله می توان در زمینه اکریل امید به ایمنی ماده غذایی دست یافت.