سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی مخبری – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

زمین شناسی سطحی و ویژگیهای ژئوتکنیکی لایه های رسوبی نقش مهمی در چگونگی لرزش زمین ناشی از یک زمین لرزه را دارند شناخت پاسخ زمین در هنگام وقوع زلزله با شناخت چشمه امواج مسیر حرکت امواج و اثرات ساختگاه توپوگرافی زیرسطحی توپوگرافی روسطحی و اثر خاک میسر است دیرزمانی است که دانشمندان مطالعات فراوانی برای شناخت ویژگیهای ساختگاه انجام میدهند این شناسایی ها که تاکنون با استفاده مستقیم از گمانه های شناسایی و یا روشهای ژئوفیزیکی صورت گرفته به بسیاری از نیازهای مهندسین در یافتن مشخصه های ساختگاه پاسخ داده است اما در محیطهای شهری کاربرد این نیازهای مهندسین در یافتن مشخصه های ساختگاه پاسخ داده است اما در محیط شهری کاربرد این روشها اسان نبوده و وقت گیر پرزحمت و گران می باشند در سالهای اخیر روشهایی بر مبنای میکروترمرها بنا شده است که به دلیل عدم نیاز به چشمه های ارتعاش خارجی و حفاریهای زیرزمینی بسیار اسان و ارزان تر ازروشهای مرسوم می باشد دو گونه اصلی این روشها عبارت از روشهای مختلف ارایه ای و روش نسبت طیفی مولفه افقی به قائم H/V می باشند روشهای ارایه ای امکان یافتن پروفیل سرعت موج برشی را فراهم می کنند و روش H/V برای تخمین فرکانس پایه و بزرگنمایی خاک به کار می رود کاربرد روش H/V که با مقاله ناکامورا ۱۹۸۹ وارد ادبیات فنی بررسی های اثرات ساختگاهی شد پس از ارائه به سرعت در تمامی نقاط دنیا توسعه پیدا کرد این مقاله به بررسی قابلیت های این روش و مقایسه ان با سایر روشهای مشابه می پردازد.