سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بی بی زهرا مظلوم – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
علیرضا میکائیلی – عضو هیات علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

ارزیابی اثرات توسعه فرایند شناسایی، پیش بینی و کاهش یا جبران اثرات ناسازگار معنادار زیست_فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و دیگر اثرات مرتبط با پیشنهادهای توسعه قبل از تصمیم-گیری های عمده اجرای آن ها است در فرایند شناسایی اثرات بهتر است به جای بررسی بخش های مجزای محیط، با کل محیط زیست به صورت یک سیستم یکپارچه برخورد شود لذا چارچوب مناسب باید منسجم و یکنواخت باشد و تضمین نماید که ارزیابی اثرات از دیدگاه کل اکوسیستم و نه اجزای غیر مرتبط آن انجام می شود. در طی سال ها روش های بسیاری برای ارزیابی جامع اثرات توسعه و شناسایی اثرات بر روی شرایط پایه محیط زیست ارائه شده است که هر روش مزایا و معایبی دارد که باید در زمینه و بستر ارزیابی مورد نظر به آن ها توجه نمود. این مقاله ضمن معرفی روش های مختلف ارزیابی اثرات توسعه به بررسی معایب و مزایای این روش ها می پردازد.