سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

پدرام موسوی –
حسین میسمی –

چکیده:

با تصویب سند چشم انداز و قانون برنامه چهارم که در بند ۱۱ از ماده ۱۲۱ ان مطالعه و اجرای طرحهای پدافند غیرعامل در طرح ها و تاسیسات حیاتی حساس و مهم به دستگاه های اجرایی تکلیف شد بنیان توجه ساختاری به موضوع پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی شکل گرفت تحرکات برنامه ریزی شده استکبار جهانی علیه نظام جمهوری اسالمی ایران اشغال دو کشور همسایه شرقی و غربی افغانستان و عراق و ایجاد پایگاه های متعدد د رکشورهای اطراف مطالعه و اجرای هرچه فوری تر طرحهای پدافند غیرعامل را در مرکز توجه کلیه دستگاه های مسئول قرار داد گرچه در شرایط فعلی هیچکس در مورد لزوم اجرای ططرحهای پدافند غیرعامل در تاسیسات ومکانهای حیاتی حساس و مهم شک ندارد اما تا استقرار کامل سامانه ساختاری انجام مطالعات و اجرای این طرح ها در کلیه دستگاه های اجرایی و از آن مهمتر اشاعه فرهنگ دفاع غیرعامل برعهده جامعه مهندسی است.