سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناهید کرمی کبیر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان گروه پرستاری

چکیده:

آرامش نقش مهمی درحفظ سلامتی انسان داشته و از طرفی جز نیازهای اولیه بشر می باشد و چون انسان دارای ابعاد وجودی متفاوتی همچون جسم و روح است بهدنبال بیماری هر دو بعد از این آسیب و رنجدر تلاطم است و لذا همواره در صدد یافتن راه هایی برای مقابله با ان بوده است روشهای آرامسازی مختلفی وجود دارد که هدف تولید پاسخی مخالف پاسخ استرس است انجام روشهای آرامسازی برای پیشرفت سلامتی زنان که نقش عمده ای در ایجاد سلامتی جامعه دارد باید جز اولویتهای درمانی قرارگیرد باید خاطر نشان کرد که بسیاری از بیماریهای زنان که دراثر استرس ایجاد می شود با روش آرامسازی قابل پیشگیری و درمان هستند. این تحقیق با مطالعه متون موجود در روشهای آرامسازی بنسون و سلامت زنان به صورت مروری و با استفاده از یافته های اینترنتی تخصصی و کتب موجود انجام شده است.