مقاله روشنفکران و «ملت» در کارزار گفتمانی آستانه انقلاب مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۳۹ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: روشنفکران و «ملت» در کارزار گفتمانی آستانه انقلاب مشروطه
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انقلاب مشروطه
مقاله جنبش تنباکو
مقاله روشنفکران
مقاله تحلیل انتقادی گفتمان
مقاله تئوری تولید فرهنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: طلوعی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در آستانه انقلاب مشروطه در ایران سه نیروی اجتماعی رقیب در عرصه اجتماعی و سیاسی، مشتمل بر روشنفکران مستقل و دین مداران سنتی و تجار، جهت افزایش سهم خود در بازار قدرت ایران به رقابت با یکدیگر و نیز ستیز با سلطنت پرداختند. این رقابت کارزاری گفتمانی را فراهم آورد که در قالب آن این نیروهای اجتماعی برای پیش برد پروژه هژمونیک خود، هر یک درصدد آن برآمدند تا محتوایی متناسب با سایر مولفه های گفتمانی خود را بر دال هایی محوری، چون ملت و شاه و سلطنت، بار کنند. این سه نیروی اجتماعی در نهایت در جنبش تنباکو و در تقابل با سلطنت، ائتلافی موقت یافتند و همین ائتلاف زمینه ساز ابراز وجود «ملت» شد؛ ائتلافی که روشنفکران ابتکار عمل را در کارزار گفتمانی به دست داشتند. در این مقاله با تکیه بر رویکردی گفتمانی، و به ویژه موضع نظری رابرت وثنو در خصوص فرایند تولید فرهنگ، ضمن توصیف و مقایسه محتواهای گوناگون بار شده بر این دال های محوری از جانب نیروهای اجتماعی آن، بستر اجتماعی که زمینه ساز ستیز و آویزهای آن ها و ائتلاف نهایی و موقت آن ها شد تشریح و بر تفوق گفتمانی روشنفکران تاکید شده است.