سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن جوانشیر – استادیار دانشکده عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیداحمد پاکزادیان – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن

چکیده:

حمل و نقل جاده ای یکی از مهم ترین سیستمهای حمل و نقل در جهان و ایران است که بیشترین سهم جا به جایی مسافر و کالا را دارد. با توجه به آمار مرگ و میر و تلفات جانی و اقتصادی کشور که در راهها صورت می گیرد برنامه های بهسازی و ایمن سازی راهها باید در اولویت برنامه های توسعه قرار گیرد. در این مقاله ضمن تعریف مسأله ،عوامل عمده تأثیرگذار در تصادف دسته بندی شده با بررسی تفکیکی نقش عوامل مؤثر در بروز حادثه و فراوانی این عوامل روند شناسایی و طبقه بندی نقاط حادثه خیز و اصلاح آنها بیان شده و تلاش شده است اقدامات اصلاحی مؤثری درنقاط خطرناک و پرحادثه ارائه . گ ر د د