سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی میرممتاز – کارشناسی ارشد معماری و مدرسدانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
زهرا میرحیدری – فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجفآباد

چکیده:

امروزه از فناوریهای مختلف به منظور ایجاد آسایش و امنیت بیشتر و صرفهجویی در هزینهها بخصوصدرمصرف منابع انرژی بهرههای فراوان برده میشود. فنآوری نانو یکی از فناوریهای جدیدی است که آینده بسیار روشنی برای آن پیشبینی میشود چراکه می تواند بیشتر جنبه های زندگی آینده بشر را تحت تأثیر قرار دهد و از این جهت بکارگیری شیوه برخوردی مناسببا این پدیده و داشتن شناختکافی از زمینه های مختلفکاربردهای آن بسیار مهم میباشد. در این فناوری با تولید ساختارهایی در مقیاس نانومتر، امکان کنترل خواص ذاتی مواد بدون تغییر در ترکیب شیمیایی بوجود میآید و بسیاری از خواصیکماده از قبیل استحکام وشکنندگی قابل کنترل میگردد. امکان تهیه مصالح مناسب و با ویژگیهای مورد نظر در بخشهای مختلف ساختمان و تأسیسات و تجهیزات سرمایی و گرمایی وابسته به آن با توجه به نیازها و خواستههای ما، برای کاهشمصرف انرژی بصورت مستقیم و غیرمستقیم نقشبسزائی خواهد داشت. از آنجایی که موضوعات اجتناب ناپذیری در این اقلیم نظیر خشکی، حرارت، تابشمستقیم، سایش، گرد وغبار و … مورد توجه میباشد، لذا در این مقاله تلاش شده برخی از ویژگیهای فناوری نانو که به لحاظ کیفی و فنی بر اقلیم گرم و خشک تأثیرگذار میباشد و موجب کاهشمعضلات این اقلیم م یگردد، مورد بررسی قرار گیرد.