مقاله روزه داری در مبتلایان به بیماری های دستگاه گوارش فوقانی: راهکار بالینی برای پزشک خانواده (مقاله بازآموزی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: روزه داری در مبتلایان به بیماری های دستگاه گوارش فوقانی: راهکار بالینی برای پزشک خانواده (مقاله بازآموزی)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه داری
مقاله راهکار بالینی
مقاله سوء هاضمه
مقاله زخم اثنی عشر
مقاله ریفلاکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پژوه نژاد پرناز
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گروه هدف: پزشکان خانواده
اهداف آموزشی
فراگیر باید در پایان مطالعه این خودآموز:
۱- انواع سوء هاضمه و تعاریف آنها را بداند.
۲- اقدامات تشخیصی و درمانی رایج در مورد انواع سوء هاضمه را بداند.
۳- نحوه رویکرد به انواع مختلف سوء هاضمه در روزه داری را فراگرفته باشد.
۴- تعریف زخم اثنی عشر و انواع آن را بداند.
۵- اقدامات تشخیصی و درمانی رایج در مورد انواع زخم اثنی عشر را بداند.
۶- نحوه رویکرد به زخم اثنی عشر در روزه داری را فرا گرفته باشد.
۷- تعریف بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال و انواع آن را بداند.
۸- اقدامات تشخیصی و درمانی رایج در مورد بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال را بداند.
۹- نحوه رویکرد به بیماری ریفلاکس گاستروازوفاژیال در روزه داری را فرا گرفته باشد.
مطابق احکام دینی مسلمانان، چنانچه روزه داری منجر به وارد آمدن ضرر جسمی به فرد روزه دار شود، روزه گرفتن صحیح نیست و با توجه به این که بیماران اغلب پزشک را به عنوان مرجع تعیین ضرررسان بودن یا نبودن روزه داری برای خود در نظر می گیرند، این راهکار با هدف تسهیل اتخاذ تصمیم توسط پزشکان در زمینه رویکرد به بیماری های دستگاه گوارش فوقانی در روزه داری تدوین شده است. در این راهکار، سعی شده است به توصیف حالت های مختلف بالینی بیماری های دستگاه گوارش فوقانی، با محوریت سوء هاضمه و ریفلاکس پرداخته شود و با توجه به شواهد موجود و نظرات متخصصین، راهنمایی عملی و روزآمد برای پزشکان خانواده جهت مواجهه با این بیماری ها تدوین گردد.