روزنامه حاوی بخش شماره گذاری شده:

تلینگاتور، سوم “تئاتر درمانی ” شیکاگو، تربیون ۱۲ جولای ۱۹۹۱، بخش ۲: ۳.

مبتنی بر دلایل اوتیسم نوزادان. مجله روانشناسی بالینی.۴۶، ۹۳۴-۹۳۹. هرمان بی. هرمک ام.آرنولد – لیست. ای. ادگان جی. چاتور، آلی زلینک N، کاردین، ام. اپیکینیت.۵ف کی، بئوک، آر و شار، اس (۱۹۸۶). نقش پپتیدهای اوپتیدی در بیماری اوتیسم: تاثیرات ایجاد شده در ناتروکسون چکیده علم اعصاب و روان. ۱۲. ۱۱۷۲. هرمان بی.هاموک. ام آرتوراسیت. آی ایی گان. جی. چاتور، I هاموک. ام آرتوراسمیت. ای ادگان جی. چارتور آی، زلینک. ان (۱۹۷۸) نالتروکسین از رفتارهای خود زنی می کاهد. سالنامه عصب شناسی ۲۲۰. ۵۵۲، ۵۵۰. کارنر. الی (۱۹۴۳). اختلالات در برقراری ارتباطات ر بیماران اوتیسمی، بیماری های عصبی کودکان ۲۰، ۲۵۰-۲۱۷. کوجل، آرال، وشربیمن، ال. (۱۹۸۱). تدریس بیماری های مختلف کودکان و معلولیت آشین: PrO-cd مسین، ای. ام. مک گی، جی، جی فارمر واگن، و ا. ریسلی، تی، آر (۱۹۸۹) استراتژی عملی و منطقی ارزیابی مشوق ها. مجله ی تجزیه و تحلیل کاربردی رفتارهای انسان ۲۲، ۱۷۹۱۷۱. میسیو، جی، بی (۱۹۸۹) بررسی اوتیسم توسط ال. شرییام و اوتیسم: استراتژی های تغییرات نوشته جی. گردون وام و G. بارن مجله روانشناسی بالینی کودک، ۱۸۱۲۷۴-۲۷۳. پانک سپا. جی و لینگ پی (۱۹۹۱) خلاصه گزارش ها: سیناپس درمان نانتروکسون و آزمایش درمان اوتیسم در ۴ کودکان مجله اوتیسم و اختلالات رشد. ۲۱، ۲۴۹- ۲۴۳. پاریز جی فیرت و یو، لیزلی، ای ام. ولیکمن اسی، (۱۹۸۹) بررسی تئوری بیماران اوتیسم ذهنی. اطلاعات، اعتقاد و ارتباط، رشد کودک. ۶۰ ۷۰۰-۶۸۹ ریمودند بی (۱۹۸۴). اویتم نوزادان. نیویورک. Appleton – Century – CrOftS را تر. ام (۱۹۷۸)، شناسایی و تشخیصی اوتیسم در کودکان، مجله اسکیزوفرنی کودکان. صفحه ۱۶۱-۱۳۹ واوزشاف. اس. (مارس، ۱۹۸۷) اوتیسم: فرایندی شیمیایی ، مجله روانشناسی تودی، صفحات ۱۶-۱۵. والترز، ار. اسی، بار ترار، پی فینیشن. سی . مارسر یو.ای و هول. دابلیو. تی. (۱۹۹۰) گزارشات موردشناسی درمان نالتروکسون در خودزنی و انزواطلبی در روابط اجتماعی بیماران اوتیسمی، مجله اوتیسم و اختلالات رشد ۱۶۹، ۲۰-۱۷۶.

روزنامه ویرایش شده بدون ذکر اسامی مؤلفان:

“مبارزه علیه دلایل بروز خشونت و تعدی ” ویراستی از مجله یا روزنامه USA Today ۲۳ جولای سال ۱۹۹۱.A

مقاله روزنامه حاوی نقل قول:

پلورز، مری، جستجوی پیشرفته در مورد “Strep Vaccine” . بحران های تجاری (ممفیسی) هفتم جولای C3:۱۹۹۱.

ویراست دارای فهرست:

“آهایو کلاپ در مورد سقط جنین به این نتیجه رسید که این موضوع منتفی است ” نیویورک تایمز ۱۳.آگوست .۱۹۸۸ .natl ویرایش: ۱+. روزنامه های خارجی: ریچارد، مایکل بولی و فردریچ مزیستر.” فردریک دی کلارک،” ۳Le mond “[1″homme qui  l   aparthielژولیت ۱۹۹۱:۱

 فهرست منابع:

اسناد دولتی: به دلیل ماهیت متغیر اسناد غیر رسمی، شکل فهرست منابع را نمی توان به صورت استاندارد مطرح کرد. از اینرو، باید اطلاعات لازم را جمع اوری کنید تا خواننده بتواند آنها را در فهرست منابع بگنجاند. به عنوان یک قاعده کلی، اطلاعات را به صورت زیر در بخش فهرست منابع قرار دهید: اسناد دولتی، متن اصلی، متن های فرعی، عنوان اسناد، شماره های مشخص شده، اطلاعات انتشار،

مقالات سیاسی مربوط به کنگره:

ایالات متحده آمریکا. کنگره cong.rec “جولای ۲۶٫۱۹۹۱-H5425، بخش های سنا و مجلس عوام را با کلمات اختصاری “S” و H با ذکر شماره صفحات مشخص می کنند. ایالات متحده آمریکا، کنگره مجلس عوام کمیته امور تجاری و تجارت خارجی، قانون تبلیغات و مارک زدن بر سیگارت های دولت فدرال .”۸۹ هشتاد و نهمین کنگره . اولین بخش ۴۹۹٫Rept.H. به منظور تحقق اهداف H.R. 3014 واشنگتن دی سی :CAPO.1965 . ایالات متحده آمریکا. کنگره سنا. قانون کنترل جرائم ناشی ازخشونت ۱۹۹۱.d ۱۰۲ کنگره، نخستین جلسه، .S.1241 واشنگتنcapo:DC 1991.

اسناد اجرایی:

ایالات متحده آمریکا بخشی ایالتی روابط و امور خارجی ایالات متحده آمریکا مقالات سیاسی ۱۹۴. ۵ جلدی. واشنگتن دی سی CAPO-1943-44. ایالات متحده آمریکا. رئیس جمهور استراتژی کنترل مواد مخدر به طور ملی، خلاصه بودجه بندی، واشنگتن، دی سی.capO.1991 ……………….. کنفرانس خبری رئیس جمهور (۲۱ دسامبر ۱۹۸۹). مقالات غیر رسمی رئیس جمهوران آمریکا ۲ جلدی، واشنگتن دی سی، دفتر ثبت اسناد دولت فدرال ۱۹۹.: ۲: ۳۴- ۱۷۲۸. علامت خط تیره برای ایالات متحده آمریکا و رئیس جمهور تکرار شده است.

نقل قول های قضایی:

کالیفرنیا، COnSt ماده ۲ به بخش ۴ سازمان حمایت از محیط زیست و همکاران و مانیک و همکارانش. گزارش های ایالات متحده آمریکاCDR، ۱۹۷۲. رمز ۱۵ ایالات متحده امریکا بخش ۹H / . ۱۹۶۴. اینویسی ، قوانین بررسی شده بخش ۸۱-۷-۱۶، ۱۹۸۰. قانون کنترل آلودگی صوتی ، ۱۹۷۲ Statutes at large .۸۶. قانون عمومی ۵۷۴- ۹۲، ۱۹۷۲. افراد در مقایسه با مکینتاش ، کالیفرنیا P.3d۳۲۱ ۸۷۶، سال ۶-۲۰۰۱، ۱۹۷۰. ایالات متحده در برابر لاین . مینوسوتا ۲۶۳ ان. دابلیو ۶۰٫۸ ۱۹۳۵. ایالات متحده آمریکا ConSt ماده ۲ بخش ۱.