مقاله روزآمد کردن واحدهای درسی دوره دکترای تخصصی پژوهشی (M Phil) در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۴۰ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: روزآمد کردن واحدهای درسی دوره دکترای تخصصی پژوهشی (M Phil) در ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مطالعه دلفی
مقاله دکترای تخصصی پژوهشی
مقاله بازنگری
مقاله برنامه آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حقدوست علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: سیاوشی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر هادی
جناب آقای / سرکار خانم: فصیحی هرندی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دکترای تخصصی پژوهشی به عنوان یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش عالی تعریف شده است. با توجه به عدم تشریح دروس و وجود اختلاف نظر در ین مورد، نیاز به بازنگری این دوره وجود داشت. پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن درس های مورد نیاز، تعداد واحد و سرفصل های هر درس انجام شد.
روش کار: پژوهش با استفاده از روش دلفی در دو دور انجام گرفت. در دور اول، نظرسنجی در مورد دوره فعلی و دروس پیشنهادی برای دوره در قالب نظرسنجی اینترنتی و کارگروه تخصصی انجام گرفت. کارگروه تخصصی شامل استادان راهنما و دانشجویان رشته های دکترای تخصصی پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند. در پایان دور اول، برنامه درسی شامل عناوین دروس و شرح دروس اجباری و اهداف دروس تخصصی مشخص شد و در دور دوم، به صورت عمومی از استادان و دانشجویان سراسر کشور نظرسنجی انجام گرفت.
یافته ها: در پایان پژوهش، لیست دروس قبلی، مورد تایید قرار گرفت. دروس آمار زیستی و اپیدمیولوژی پیشرفته (۳ واحد)، روش تحقیق پیشرفته (۲ واحد)، اخلاق در پژوهش (۱ واحد) و مستندسازی و گزارش نویسی (۲ واحد) به عنوان دروس اجباری پیشنهاد شدند. پیشنهاد شد دروس مدیریت پروژه و سامان دهی پژوهش (۲ واحد) و واحدهای آموزشی تحقیقاتی پیشنهادی در قالب کارگاه های آموزشی (۴ واحد) از حالت اجباری به اختیاری تبدیل شوند. همچنین برخی دروس مانند فعالیت های تحقیقاتی در قالب پایان نامه (۴ واحد) به عنوان واحدهای اختیاری پیشنهاد شدند.
نتیجه گیری: با توجه به ماهیت پویای محیط آموزش و پژوهش، نیاز به بازنگری دوره ها و اصلاح بنا بر مقتضیات در سال های آینده نیز وجود دارد.