سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرناز حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
علی اصغرزاده – استاد دانشکده معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

امروزه شاهد طرح های اجرایی بسیاری هستیم که در یک نگاه شبیه یکدیگرند در صورتی که معماران متفاوتی دارندحتی این تفاوت درجنسیت معماران هم وجود دارد. هنگام نگریستن به یک بنای معماری و یا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل آن آیا میتوان نتیجه گرفت که طراح آن زن بوده است یا مرد؟ به بیان ساده تر آیا در معماری امروز فاکتورهایی مختص معماری زنان و یا مردان وجود دارد یا خیر ؟ آیا دنیای زنان و مردان لزوماً متفاوت است؟در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش توصیفی به بررسی زبان وخصوصیات روان شناختی زنان ومردان و عوامل موثر در خلق یک اثر معماری به این سوال پاسخ دهیم که آیا معماری زنان و مردان متفاوت است؟