مقاله روایت های مردانگی در موسیقی رپ و چالش مردانگی هژمونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: روایت های مردانگی در موسیقی رپ و چالش مردانگی هژمونیک
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل روایت
مقاله الگوی کنش گران گریماس
مقاله مطالعات مردان
مقاله مردانگی هژمونیک
مقاله مردان ایران
مقاله رپ ایرانی – فارسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوثری مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش موضوع «مردانگی» در موسیقی رپ ایرانی – فارسی را مورد توجه قرار داده است و از این روی در حوزه بین رشته ای «مطالعات مردان» قرار می گیرد. در مطالعات مردان، از «مردانگی» ها سخن گفته می شود که در زمان ها و مکان های مختلف، متفاوت هستند و از این روی مردانگی را می توان برساخته ای اجتماعی دانست. در میان نظریه های حوزه مطالعات مردان، نظریه «مردانگی هژمونیک» مورد توجه قرار گرفته است تا نسبت و کارامدی آن برای تحلیل مسائل جنسیتی در ایران ارزیابی شود. برای روش پژوهش مدل تحلیل کنش گران گریماس که الگویی برای تحلیل روایی است مورد استفاده قرار گرفته است. بر این مبنا ۱۴ روایت مردانگی از موسیقی رپ ایرانی – فارسی استخراج شده و روابط کنش گران در این حوزه تحقیق با یکدیگر تحلیل شده است. تضاد روایت ها و ضدروایت ها و قرارگیری مردان در نقش راوی و مشارکت کنندگان اصلی و فرعی در هر کدام مورد بحث قرار گرفته است. این ۱۴ روایت مردانگی در رپ ایرانی – فارسی، بر اساس نسبتی که با شرایط اجتماعی ایران دارند در دو فضای مردانگی های هژمونیک و مردانگی های آلترناتیو قرار می گیرند.