مقاله روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر اساس نظریات ژرار ژنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۲۸۹ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: روایت شناسی و تفاوت میان داستان و گفتمان بر اساس نظریات ژرار ژنت
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داستان
مقاله گفتمان
مقاله ژرار ژنت
مقاله روایت شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشته حاضر به موضوع روایت داستانی و یا داستان روایی از دیدگاه ژرار ژنت نظریه پرداز ادبی فرانسوی می پردازد. مفهومی که تا کنون درک و دریافت هایی متفاوت از آن توسط منتقدان ادبی ارائه شده است. ژنت اهم نظریات خود را پیرامون عنصر روایت در مقاله ای تحت عنوان «درباره متد» ارائه داده است. در این گفتار پنج مفهوم مهمی را که روایت شناسی ژنت از آن سود جسته، مورد بررسی قرار می دهیم و به تفاوت های داستان و گفتمان از دیدگاه او و تقسیمات مفهومی و عناصر مختلف آن می پردازیم.