سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر اله داغی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – استادیار، دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سیدهاشم محتشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

روان سازی ترافیک همیشه یکی از مسائل چالش انگیز برای مدیران شهری و اجرایی بوده است. به علت هزینه های جبران ناپذیری که ترافیک های سنگین شهری و گاها ترافیکهای ناخواسته بر مردم و حتی سازمانهای زیرربط قرار میدهد، کنترل و هدایت ترافیک که امری پیچیده است، بسیار ضروری به نظر میرسد. هدف این مقاله هدایت ترافیک توسط مسیریابی مناسب برای رانندگانی است که قصد مسافرت های درون شهری را با وسیله نقلیه خود دارند. روش مسیریابی ارائه شده در اینجا مبتنی بر پروتکل جمعیت مورچگان فازیFACO) است که از منطق فازی و هوش جمعی برای انتخاب مسیری بهینه بوسیله بهینه کردن پارامترهای مختلف ترافیکی اعم از کوتاهی مسیر، حجم ترافیک، آرامش مسیر و.. برای انتخاب گرههای مناسب تا مقصد استفاده میکند. نتایج شبیهسازی در محیط ۲۰۰۸C#.NET و با الهام از خروجی فایلهای سیستمScats نشان دهنده این موضوع هستند که با پیشنهاد و هدایت مسیر بهینه به رانندگان در طول روز شهر شاهد ترافیک سبک تر و توزیع شدهای نسبت به قبل خواهیم بود