سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم نوروز نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
میثم سعادتی – کارشناس ارشد عمران- خاک وپی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
اسماعیل کشتکار – کارشناس مهندسی عمران

چکیده:

یکی از عوامل مهم تخریب زمین در خلال زلزله گسیختگی خاک می باشد. علت این گسیختگی از بین رفتن مقاومت برشی خاک به واسطه افزایش فشار آب منفذی می باشد. به طور عمده در خاک های ماسه ای اشباع فشار آب منفذی بزرگ و یا روانگرایی در طی تکان لرزه ای شدید ایجاد م یشود. فشار آب منفذی بزرگ منجر به کاهش قابل ملاحظه مقاومت و سختی خاک م یشود. اهمیت روانگرایی منجر به خرابی به وضوح با زلزل ههای بزرگ که در طی سا لهای گذشته از قبیل زلزل ههای نیگاتا، آلاسکا، لوما پریدا و هیگوکن- نامبو رخ داد، مشاهده میشود.