سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی پرستاری، روانشناسی، ارتقای سلامت و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرزانه عرفانی – کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
حسین نصرآبادی – کارشناس پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

چکیده:

طی ده سال گذشته روانشناسی سلامت به شناسایی رفتارها وسبک های زندگی فردی که به سلامت جسمی یک فرد تاثیر میگذارند پیشگیری و درمان بیماری شناسایی عوامل خطرزایی که با بیماری مرتبط است بهبود بخشیدن نظام های مراقبت بهداشتی ازطریق شناسایی تمرینهای خوب و شکل دادن به افکار عمومی درجهت سلامت مردم کمک کرده است برای اموزش و ارتقا سلامت باید همه گیری شناسی اجتماعی و سیاست سلامت نشانه های بیماری ودرد ارزیابی کنترل و درمان ارتباط پزشک و بیمار مسئله جسم و ذهن درسلامت سبک زندگی و سلامت ماهیت استرس و… مورد بررسی قرارگیرد دراین مقاله ازبین مدلهای مطالعه رفتار دراموزش بهداشت مدل پرسید PRECDE موردتجزیه و تحلیل قرارگرفته است و همچنین نتایج اجلاسهای جهانی ارتقا سلامت بیان گردیده است دراین مدل ابتدا بررسی کیفیت زندگی موردتوجه است و سپس تشخیص مسائلی که درمشکلات اجتماعی دخالت دارند و بعدعوامل رفتاری یا محیطی مانند آب وهوا و … عوامل غیررفتاری مانند امکانات موجود درجامعه بهداشت و درمان مورد بررسی قرارمیگیرد باتوجه به نتایج اجلاس های جهانی ارتقا سلامت میتوان گفت که سلامتی یک حق است نه یک امتیاز و افزایش سرمایه گذاری درامرسلامت یک سرمایه گذاری سودمند و پایدار است و باید به ترویج و تشویق جامعه برای مسئولیت پذیری سلامت کوشید