سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ری پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه زرین کمر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
خسرو خواجه – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از دیدگاه جهانی پس از آب و هوا، پوسته خاک، سومین جزء عمده محیط زیست انسان تلقی می شود. با رشد تکنولوژی و گسترش روز افزون صنعت، همه روزه بر مقادیر آلاینده های تولیدی در جهان افزوده می شود. یکی از عمده ترین آلاینده های صنعتی، ترکیبات نفتی می باشند که می توانند خاک را آلوده سازند. با توجه به حذف آلودگی توسط برخی از گونه های گیاهی و اینکه مطالعه گیاهان نسبت به سایر موجودات عالی ساده تر می باشد، کاربرد گیاهان برای نشان دادن تأثیر این آلاینده ها زیاد و نسبتاً آسان می باشد. گیاهان متنوعی به دلیل توانمندی بالا درتسهیل گیاه پالایی مناطق آلوده مورد توجه قرار گرفته اند. علف های چمنی که از تیره گندم (Gramineae) و جزء تک لپه ها محسوب می گردند، گونه های گیاهی هستند که به دلیل دارا بودن سیستم ریشه ای گسترده و سطح جذب وسیع، بازده خوبی در حذف آلودگی نفتی از خاک دارند. به این ترتیب می توان از طرفی تأثیر گیاه بر حذف آلاینده های خاک را بررسی کرد و از طرف دیگر اثر خاک آغشته به ترکیبات نفتی را بر رشد و ویژگی های گیاه ارزیابی نمود. بدین منظور بذر گیاه Festua در دانشگاه تربیت مدرس، درون گلدان های شاهد و گلدان های حاوی خاک آلوده کشت گردیده و سپس برش گیری دستی و رنگ آمیزی مضاعف انجام گرفت. صفات آناتومی گیاه با میکروسکوپ نوری بررسی شده و تغییرات حاصل، از جمله تغییر در ضخامت و ساختار دیواره سلولی و تغییر در آوندها مورد ارزیابی قرار گرفتند