سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمحمود حسینی – رئیس روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز
سیدمصطفی محمدزاده – کارشناس اخبار روابط عمومی منطقه چهار عملیات انتقال گاز

چکیده:

شناسایی عوامل بحران زا در فرایند نقش خبری روابط عمومی و آگاهی از مدیریت خبر برای مقابله و کنترل بحران هدف نگارندگان از ارایه این مقاله است نگارندگان براساس تبادلات میان سازمان روابط عمومی و محیط پیرامون به چگونگی تاثیر پذیری و نفوذ بحران میان سازمان روابط عمومی وجامعه می پردازد همچنین پیشنهادهای لازم برای سازماندهی و برنامه ریزی درجریان تولید خبر درچهارچوب نگرش سیستمی و عناصر فرایند ارتباطی را ا رایه می کنند.