مقاله روابط خلفای بنی امیه با امپراتوری روم شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مسکویه از صفحه ۳۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: روابط خلفای بنی امیه با امپراتوری روم شرقی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلفای بنی امیه
مقاله امپراتوری روم شرقی
مقاله روابط
مقاله جنگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسعدی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خاندان بنی امیه پس از به دست آوردن خلافت در سال ۴۱ ه. ق و انتقال مرکز خلافت از کوفه به شام برای توسعه قلمرو و همچنین تسلط بر راههای تجاری و بازرگانی غرب به شرق، فتوحات اسلامی را که از زمان خلیفه دوم آغاز شده بود، ادامه دادند، تا با عنوان جهاد با کفار، هم برای خود مشروعیت دینی کسب نمایند و هم به توسعه ارضی بپردازند و به این وسیله خود را حامی اسلام و توسعه دهنده دین در میان مسلمانان اعلام نمایند و اعمال غیر مشروع خود را که با اصول اسلامی و سنت پیامبر اسلام (ص) مخالف بود و مورد انتقاد بسیاری از بزرگان اسلامی قرار می گرفت را توجیه نمایند و تمام توجه جامعه اسلامی را به جنگ با کفار معطوف کنند. به همین دلیل نیز به جنگ با روم شرقی پرداختند. بنابراین، بیشتر روابط این خلافت با امپراتوری روم شرقی بر پایه دشمنی و جنگ بود. البته این به آن معنا نیست که مراوده بازرگانی صورت نمی گرفت، زیرا بازرگانان دو طرف در کشورهای یکدیگر رفت و آمد داشتند و در واقع روابط تجاری بین غرب و شرق محسوب می شدند.
دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از منابع و مآخذ، سعی شده روابط میان دو دولت بررسی گردد تا به این وسیله اهداف اقتصادی و سیاسی خلفای بنی امیه به رغم ظاهر دینی آن، آشکار عیان شود.