سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن یوسف پوررشتی – کارشناس ارشد اداره فنی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی گیلان

چکیده:

جنگل به عنوان واحد تولیدناخالص ملی بسیاری از کشورهای دنیا مطرح بوده و از این نظر ج ایگاه خاصی را در عرصه اقتصاد به خود اختصاص داده است جنگل علاوه بر تولید چوب دارای یکسری نقشهای زیست محیطی می باشد که بسیار قابل توجه بوده و ضامن بقا چرخه ابی – خاکی و کلیمایی مناطق تحت پوشش خود می باشد یکی ازاین پتانسیل ها که موردتوجه برخی کشورهای توسعه یافته قرارگرفته و باب تازه ای را در عرصه اقتصاد خرد باز نموده است راندمان ابی می باشد این واقعیت قابل قبول است که اجرای بهره برداری اصولی به منظور استمرار تولید می تواند ضامن بقا تمام نقشهای زیست محیطی جنگل نیز باشد اما بهینه نمودن هرکدام ازا ین نقشها و ارزشها راهکارها و تکنیکهای خاص خود را می طلبد براین اساس به عنوان نمونه جنگلهای ملبورن استرالیا به سه بخش از نظر نوع کاربری تقسیم می شوند جنگلهای تولید چوب، جنگلهای تولید اب ، جنگلهای تولید چوب و اب این مقاله سعی دارد ضمن برشمردن اثار جنگل و جنگلداری برمنابع آب با تعریف الگوها و مدلهای مناسب به بیان سیاستها و راهکارهایی بپردازد که راندمان ابی را درکنار راندمان چوبی توجیه نماید.