سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد فخار – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
رضا نصیری نوش آبادی – دانشجویان ارشد تبدیل انرژی
محمد واحدی –

چکیده:

با بررسی استانداردهایی همچون استاندارد فرانسه و نروژ و ژاپن دررابطه با تهویه تونلها و مقایسه آنها با یکدیگر و با اعمال تغییراتی درآنها روابطی جدید و دقیق برای دبی هوای لازم جهت هوای داخل تونلها و همچنین بیشترین طول تونل بدون نیاز به تهویه اجباری بدست آمد تمامی استانداردها شامل پارامترهای هستند که دردیگراستانداردهای تاثیر گذار نبوده بنابرانی باید رابطه ای ارایه میشد که علاوه برداشتن پارامترهای مشترک شامل دیگر پارامترهای موثر نیز باشد دراین مقاله باتوجه به اصولی همچون اصول لایه مرزی یک سری روابط جدید جهت تهویه طبیعی تونل ها پیشنهاد شده که این روابط نسبت به استانداردهای موجود قابلیت اعتماد بالاتری دارند دلیل اعمال تغییرات صورت گرفته دراین روابط درنظرگرفته نشدن بعضی ازپارامترهای موثری همچون سرعت متوسط بادمحلی چگالی و لزجت یا همان دما و فشارمتوسط محلی دراین روابط بود.