سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فخرالسادات نصیری – استادیار و عضوهیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سیدرسول عمادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
فاطمه اقبال مهران – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
عباس اقبال مهران – دبیرآموزش و پرورش

چکیده:

بدون تردید چگونگی روابط انسانی درمدیریت تابع نوع نگرش به انسان است بدون شک اسلام دردهه های اخیر از صورت یک دین الهی صرف بیرون آمده و به عاملی سیاسی مذهبی درعرصه ی روابط بین المللی تبدیل شده ست اسلام دردهه های اخر قرن نوزدهم درآفریقای غربی و دردهه های دوم و سوم قرن بیستم درخاورمیانه دوره هایی از بازخیزی را پشت سرگذارده که اهداف مطرح شده درآن جنبش ها تحت عنوان مبارزه با استعمار غرب با شعارهای اسلام گرایانه ای زمان ما شباهت دارد ذکر این مطلب نیز لازم است که آنچه امروز به عنوان اسلام درجهان مطرح است و ما درصدد بررسی نقش و اهمیت آن درروابط بین الملل هستیم درغرب بیشتر به صورت بنیادگرایی اسلامی معرفی می شود این مقاله سعی دارد تا از دیدگاه دینی و اسلامی درزمینه روابط اجتماعی و سازمانی با نحوی برخورد با مردم بهره گیرداهمیت و ضرورت روابط انسانی از دیدگاه اسلام و همچنین اصول روابط انسانی اسلامی درادامه خواهد آمد البته دراین مقاله به بررسی برخی نکات اساسی و مهمدراین زمینه ازمنظر امام علی ع پرداخته می شود همچنین چگونگی ایجاد روابط دوجانبه ایران و ایتالیا درمتن مورد بررسی قرارمیگیرد با بحث و نتیجه گیری نیز به پایان می رسد.