سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن مسلمی – دانشگاه تربیتمعلم سبزوار
آرش خاکزادیان – دانشگاه تربیت معلم سبزوار
جواد حدادنیا –

چکیده:

یکی ازمسائلی که در مسائل پردازش تصویر و ماشین بینایی مورد توجه قرارمیگیرد مسئله ردیابی یک هدف مشخص در یکدنباله از تصاویر می باشد دراین زمینه از دیرباز روشهای گوناگونی مطرح و مورد توجه قرارگرفته اند دراین روشها معمولا یک یا چند خصوصیت ا زهدف انتخاب شده و با اندازه گیری آن براساس روش خاص هر الگوریتم عملیات ردیابی انجام میشود یکی از این خصوصیات ویژگیهای رنگی هدف در یک دنباله از تصاویر رنگی می باشد که در قالب هیستوگرام رنگی یک هدف اندازه گیری می شود دراین مقاله ابتدا در مرحله اول هیستوگرام رنگی را به عنوان تخمین اولیه ای از موقعیت هدف در نظر می گیریم سپس در مرحله دوم به کمک فیلتر کالمن که یک روش قدرتمند در مسائل تخمین می باشد به ردیابی دقیق تری از هدف می رسیم