سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین سلیمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
نصری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان
علی نجفی – کارشناس ارشد منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفها

چکیده:

گردشگری در دنیا امروز بخصوص در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم ودرآمدزا مطرح می باشد یکی ازاشکال مختلف گردشگری توریسم طبیعی یا گردش در طبیعت اکوتوریسم Ecotourism است که در حقیقت توریسم برپایه پایداری محیط زیست با تمرکز اولیه برتجربه محیطهای طبیعی است که میتواند عامل ترویج فرهنگ و آشنایی با محیط زیست باشد روستا بنا به ماهیت خویش متناسب با ساختار فرهنگی اجتماعی – اقتصادی و بویژه محیط جغرافیایی و چشم اندازها و جاذبههای گردشگری دارای سازماندهی درونی کالبدی ویژه ایی در زمینه نوع یا شیوه زندگی معنوی و مادی خود می باشد وجود چنین ساختار یا سازماندهی اثرات و پیامد های خویش را نیز برچهره زمین چه در بخش اراضی چه دربخش مساکن و چه در بخش مزارع باغات بیشه زارها و چشمه سارها و رودخانه ها و مناظر طبیعی و زیبان آن باقی گذاشته که مورفولوژی و چشم اندازهای فرهنگی گردشگری سکونت گاه ها باغات و کشتزارهای روستایی را شامل شده و همگی محل و مبنایی جهت توسعه صنعت گردشگری بخصوص اکوتوریسم می باشد.