سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهران کنگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران، ای
حسن قاسم زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی، تهران

چکیده:

نشت و انتشار آلایندههای نفتی در خاک، ضمن تغییر در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک، رفتار خاک را در مقایسه با رفتار حالت عادی تغییر میدهد. برای دستیابی به یک درک مناسب از الگوی رفتاری خاکهای آلوده، تحقیقات و آزمایشهای ژئوتکنیکی مختلفی برای روشن شدن تاثیر انواع آلایندهها بر پارامترهای مقاومتی و نفوذپذیری خاکهای مختلف انجام گردیده است و نتایج کم و بیش مشابه و یا متفاوتی از سوی پژوهشگران مختلف ارائه شده است. در این مقاله، ضمن بررسی پارامترهای موثر در مطالعات و مروری بر نتایج با تولید گرافهای مقایسهای، تاثیر نوع خاک و پارامترهای مشخصه آلاینده مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج، بیانگر در نظر نگرفتن مسئله غیر اشباع بودن خاک آلوده و به تبع آن عدم بررسی مسئله مکش میان بافتی در آزمایشها، نپرداختن به ماهیت رفتار شیمیایی خاک های رسی و در نظر نگرفتن خاصیت متفاوت سیالات مختلف در روغنکاری دانههای خاک میباشد