سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن حسنی طبس – دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران
رضا پاسیان خمری – دانشجوی ارشد رشته برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر اصفهان، ایران
پریسا رحیمی روئین – دانش آموخته مقطع کارشناسی معماری دانشگاه آزاد بیرجند، ایران

چکیده:

مقاله حاضر با هدف دستیابی به الگوی مناسب جهت توسعه کویر گردی، به مطالعه موردی در محدوده کمپ فعلی کویر گردی بشرویه پرداخته است. تحقیق حاضر بدلیل تأثیر شناخت عملکرد و انواع کاربری ها و روابط آنها در ارائه طرح، در بخش آغازین به بررسی روابط بین عملکردها، تشریح کاربری های موجود و کمبود کاربری هایی که به توسعه گردشگری کمک می کنند، می پردازد. سپس برای معرفی عناصر تأثیر گذار در طراحی مجتمع کویر گردی، به تحلیل کاربری های موجود و شناسایی کاربری های کلیدی با توجه به اولویت استفاده از آنها در این مجتمع پرداخته و در ادامه معرفی طرح در قالب پیشینه، اهدا، فرآیند و برنامه ریزی و طراحی انجام گرفته است. دستاوردهای این پژوژه شامل دستیابی به فضایی متناسب با نیازهای گردشگری انسان امروز همراه با حفظ اصالت معماری کویری و خلق مجتمعی کویر گردی با توجه به اقلیم و فرهنگ مردم کویری و ارائه الگوها و ضوابط مشخص، برای تعیین و قرار گیری کاربری ها در مجتمع های کویر گردی می باشد. در این پژوهش علاوه بر مطالعات کتابخانهای و بررسی نقشه ها و جاذبه های کویر، کاربری های موجود و لازم در کمپ کویر گردی، تحقیقات میدانی نیز انجام گرفته است. مقاله پیش روی درصدد ارائه نمونه ای برای قرارگیری کاربری ها در مجتمع های کویر گردی مشابه، جهت توسعه کویرگردی می باشد.