سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه پورمرادی – گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سمنگان آمل
محمد سلیمانی ورکی – گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آیت الله آملی

چکیده:

مدلسازی و تعریف قالب مسئله ی بهینه سازی پرتقوی توسط ابزارهای آنالیز محدب در ریاضی، هدف اصلی مقاله است. پژوهش حاضر بنا دارد با نگرش انتزاعی به یافتن کمینه یا بیشینه مقدار تابع هدف یک مسئله بهینه سازی، تفکنیک های ریاضی را برای محاسبه مرز کارای سرمایه گذاری یا انتساب کمی مقدار ریسک به کار برده و رهیافتی سودمند در تحلیل ریاضیات مالی ارائه دهد.