سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد حقیر چهره قانی – دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی معدن
عارف علی پور – دانشگاه صنعتی ارومیه، گروه مهندسی معدن
جعفر عبدالهی شریف – دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی معدن

چکیده:

پسماندها و باطله های تولیدشده کارخانه های فرآوری مواد معدنی که حاوی فلزات سمی و سنگین هستند، با ایجاد مکانیسم هایی با مواد مختلف به منابع آبی و خاکی منتقل شده و اثرات زیانبار زیس تمحیطی را سبب م یشوند. ایجاد باطله خمیری با درصد آب کمتر، دانسیته و ویسکوزیته بالا یکی از راه های کاهش خطرات احتمالی آلودگی محی طزیست و کاهش سایر مشکلات سدهای باطله است . PPSM در یک مرحله کار هر دو سیستم تیکنر و فیلتر را انجام م یدهد و باطله خمیری با دانسیته بالا و تا حدود ۷۵ درصد جامد تولید می کند. مزایای این سیستم در کارخانه فرآوری معدن طلای آقدره ارزیابی و کاهش ۳۴ درصدی حجم مخزن، حداقل ۲۰ میلیارد ریال کاهش هزینه ساخت سد باطله، آب بازیافتی ۱۹/۷ مترمکعب بر ساعت، ۱۴ درصد صرفه جویی در مصرف آب تازه و سیانید سدیم گزارش شده است. مطالعات اولیه راهاندازی سیستم تولید باطله خمیری در معدن مس سونگون بعمل آمده و براساس اطلاعات پایه طراحی انتظار می رود میزان آب بازیافتی از پالپ خروجی کارخانه به ۱۷۰۰ متر مکعب در ساعت برسد و کاربرد سیستم کاهش حدود ۲۵ درصدی حجم مخزن سد باطله را بدنبال داشته باشد.