مقاله رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۸۶۱ تا ۸۷۱ منتشر شده است.
نام: رهیافتی جدید جهت تعیین طول دوره رشد بالقوه در ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یخبندان
مقاله طول دوره رشد
مقاله طول دوره رشد بالقوه
مقاله طول دوره مدیریت ریسک
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: سهسرامی محمدکلیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به افزایش رو به رشدی که در دقت و صحت پیش بینی های کوتاه مدت مشاهده می شود و همچنین با توجه به پیشرفتی که در ابزار و ادوات و روش های حفاظتی گیاهان در برابر یخبندان رخ داده است می توان در تعیین طول دوره رشد تجدید نظرهایی صورت داد. لذا در این مطالعه اقدام به استخراج سه شاخص: طول دوره رشد، طول دوره رشد بالقوه و طول دوره مدیریت ریسک گردید. طول دوره فصل رشد عبارت از فاصله زمانی بین وقوع آخرین یخبندان در فصل بهار و وقوع اولین یخبندان در فصل پاییز بر مبنای آستانه صفر درجه سانتیگراد است. طول دوره فصل رشد بالقوه فاصله زمانی بین آخرین دوره سه روزه ممتد دارای دمای صفر و زیر صفر درجه سانتیگراد در فصل پاییز و آخرین دوره سه روزه ممتد آن در اواخر فصل زمستان یا اوایل فصل بهار و دوره مدیریت ریسک نیز بر اساس فاصله بین وقوع اولین یا آخرین روز یخبندان با اولین یا آخرین دوره ممتد سه روزه یخبندان تعریف شد. در ادامه برای تعیین این سه شاخص در ایران، داده های مربوط به دمای حداقل روزانه ۶۲ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک برای یک دوره ۱۵ ساله (۲۰۰۷-۱۹۹۱) برای ماه های اکتبر تا می از سازمان هواشناسی کشور اخذ گردید. نتایج نشان داد که طول دوره فصل رشد در ایران از ۱۶۱تا ۳۶۵ روز متغیر است. به طوریکه ایستگاه های سقز، اردبیل و شهرکرد هرکدام با ۱۶۱، ۱۶۷ و ۱۶۹ روز دارای کوتاه ترین طول فصل رشد در ایران و ایستگاه های سواحل جنوبی ایران همچون چابهار، جاسک، بندرعباس، بندر لنگه و بوشهر ۳۶۵ روز می باشد. اما استفاده از شاخص طول دوره رشد بالقوه به جای شاخص طول دوره رشد نشان می دهد که طول دوره رشد از ۴ روز در ایستگاه دوگنبدان تا ۵۸ روز در ایستگاه گرگان افزایش پیدا می کند. ایستگاه های سقز، اردبیل و شهر کرد که دارای کوتاه ترین طول دوره رشد در ایران بودند با این شاخص جدید نیز دوباره دارای کوتاه ترین طول دوره رشد در ایران هستند اما با این تفاوت که طول دوره رشد آنها به ترتیب ۱۹۸، ۲۰۲ و ۲۱۱ روز است یعنی نسبت به طول دوره رشد ۳۵، ۳۴ و ۴۱ روز به دوره رشد آنها اضافه شده است. طول دوره مدیریت ریسک نیز بعد از ایستگاه های جنوبی ایران که فاقد یخبندان هستند، ایستگاه های دوگنبدان، دهلران و بم با ۴، ۸ و ۹ روز، سه ایستگاهی هستند که به ترتیب دارای کوتاه ترین دوره مدیریت ریسک یخبندان بودنده اند. ایستگاه های گناباد، زنجان، شهرکرد، تهران، دوشان، رشت، گرگان با بیش از ۴۰ روز، طولانی ترین دوره مدیریت ریسک ایران را به خود اختصاص دادند.