سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رستم پوررشیدی – دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت
حسین شجاعی فرح آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

کارآفرینان و رهبرات با هم تفاوت دارند. کارآفرینان مالک کسب و کار بوده و به وسیله ریسک و ابتکار کسب درآمد تلاش می کنند، در حالی که رهبران افرادی هستند که دیگران را اداره، راهنمایی و الهام می بخشند. همچنین، رهبران می توانند در تمام ابعاد چون ارتش، کلیسا، سیاست و ورزش وارد بشوند، در حالی که کارآفرینان به طور انحصاری در فکر کسب و کار می باشند. محققان رهبری در دهه های گذشته، توجه خود را به رهبری کاریزماتیک، مشارکتی و تبدیلی معطوف داشته اند. اگر تئوری های زیادی در مورد رهبری وجود دارد، در این تحقیق تنها بر سه دیدگاه جدید رهبری بین فرهنگی چون رهبری تحول گرا- رهبری تیمی- رهبری مبتنی بر ارزش که با رهبری کارآفرینی مرتبط هستند، تمرکز می کنیم که در آن رهبر قادر به پشتیبانی از نوآوری و انطباق در محیط های متحول و نامطمئن است. هر یک از این سه تئوری رهبری، بر تعهد فوق العاده پیروان تاکید دارند. رهبری کارآفرینانه فرآیند ایجاد چشم انداز کارآفرینانه و الهام بخشیدن به تیم برای عملیاتی کردن چشم انداز در محیط های نامطمئن و باسرعت زیاد است. در نهایت سه عنصر اصلی رهبری کارآفرینانه را که شامل پیشگامی، نوآوری و ریسک پذیری می باشد، بررسی خواهد شد.