سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامعلی سرگزی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سیدرضا بلاغت – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

شیوه های مدیریت ورهبری تابعی از ارزشهای حاکم بربافت سازنده یک جامعه یا تمدن می باشد رهبری از آنجایی که عبارت است از توانایی ایجاد حالتی درکارکنان که با اعتمادب ه نفس و علاقمندی انجام وظیفه نمایند از این رو چگونگی ماهیت عناصر تشکیل دهنده رهبری درمدیریت اسلامی شیوه خاصی را اقتضامی کند با عنایت به لزوم حاکمیت الهی و جانشینی اسنانبعنوان خلیفه الله برروی زمین و ضرورت معیارهای شایستگی رهبر و فضائل رهبری ازدیدگاه اسلام لازم است تا شیوه خاص مدیریتاسلامی نیز درانها اجرا گردد تا به موفقیت های منحصربفرد خود که همان تعالی انسانی است دست یابند درراستای نیل به این هدف و یافتن الگویی برای مطالعات رهبری و معیارهای شایستگی آن درمدیریت اسلامی از انجام یک تحقیق کتابخانها ی که با جمع آوری کتب از کتابخاانه و مطالعه دقیق و بررسی شده و با الگویی جامعه برای شناخت رهبریدراسلام و معیارهای شایستگی آن دراسلام پرداخته شده است.