سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا دلفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

چکیده:

دراین مقاله به موضوع رهبری و مدیریت پرداخته شده است همچنین شیوه هاینفوذ رهبری و موقعیت رهبری و ویژگیهای رهبری و همچنین وجه تمایز مدیریت و رهبری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است بعدرهبری مدیرمساله ای معنوی فرهنگی و اخلاقی است که باید دریک مدیرخواه یا ناخواه متجلی باشد رهبری را میتوان جذبه و حالت معنوی فرد دانست که او را نسبت به دیگران متمایز می کند این رفتار یا حالت بطور معمول و بالقوه درهرفردی وجود دارد ولی بهصورت بالفعل دربرخی وجود دارد و دربرخی دیگر یا وجود ندارد یا به شکلی کم رنگ تر دیده میشود.