سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سنجر سلاجقه – استادیار ومدیر گروه دکترای مدیریت دولتی.
سمانه کریمی افشار – کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی.

چکیده:

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان مردم را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. منظور از رهبری معنوی ایجاد و تحقق چشم انداز و همسانی ارزش ها در مأواهای رهبری استراتژیک می باشد. رهبری معنوی با فراهم آوردن بسترها و ایدئولوژی ها منجر به ایجاد شرایطی می گردد که سایر ویژگی های مثبت سازمانی از قبیل سازمان کارآفرین، سازمان دانشی و … امکان ظهور می نمایند. یکی از مهمترین این رویکردها کارآفرینی سازمانی است. در این تحقیق ضمن پرداختن به تاریخچه معنویت، معنویت در محیط کار، رهبری معنوی، تعاریف مختصری درباره کارآفرینی، کارآفرینی سازمانی، مدل های کارآفرینی، اهداف و پیامدهای کارآفرینی سازمانی بیان کرده و در پایان رابطه بین رهبری معنوی با کارآفرینی سازمانی مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد