سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لیلا دلفانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت MBA

چکیده:

باتوجه به نقشمحوری و کلیدی رهبران درپیشبرد سازمان درمسیر تحقق اهداف تعیین شده و استمرار بقای سازمانی لزوم هماهنگی همراهی و تعامل مستقیم تمامی سطوح سازمانی با رهبران به منظور تحقق این مهم اجتناب ناپذیر است از این رو رهبران می کوشند با اتخاذسبک های مختلف رهبری متناسب با فرهنگ درجه بلوغ و بالندگی سازمان ها زمینه رشد و توسعه فردی گروهی و سازمانی را فراهم سازند تلاش رهبران برای ایجادوفاق و تفاهم سازمانی و پیشگامی آنان درمسیر رشد و توسعه زمینه بروز مفهوم رهبری اخلاقی شدها ست دراین مقاله برخی ازمعیارها و روشهیا ارزشیابی رهبری اخلاقی مورد بحث و بررسی قرارگرفته شده است این مسیر با بررسی هدف رهبری یعنی اثربخشی به جستجوی معیارهای موفقیت رهبران دنبال میشود بررسی ها نشان میدهد که موفقیت رهبران درصورتی که با اخلاق و صداقت همراه نباشد پایداری و اعتبارخود را بمرور ازدست میدهد.