سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شبنم تارویردی پور – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی مهندسی شیمی
ابراهیم واشقانی فراهانی – تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ی مهندسی شیمی

چکیده:

کاهش اثرات سمی داروهای شیمی درمانی وعوارض جانبی داروهای ضد سرطان یکی از بزرگترین چالش های پژوهشگران داروسازی است. یکی از راهکارهای ساده برای این مشکل استفاده ازسامانه های نانوذره ای تشخیصی درمانی با استفاده از پادتن های تک دودمانی است. در این مطالعه نانوذرات مغناطیسی دکستران – اسپرمین با روش ژلی شدن یونی با استفاده ازمحلول سدیم تری پلی فسفات در حضور داروی دوکسوروبیسین تشکیل شدند سپس سطح نانوذرات با پادتن HER2 عامل دار شد.نانوذرات در نسبت های مختلف دارو به پلیمر تهیه شدند و میزان بارگذاری دارو، اندازه و بار سطحی ذرات در هرکدام از این شرایط مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین اندازه هیدرودینامیکی ذرات که توسط دستگاه آنالیز اندازه ذرات اندازه گیری شد در بازه ی ۱۳۴ – ۶۲ نانومتر بود و بازده داروی به دام افتاده در نسبت بهینه معادل ۵۸ % بود. نتایج به دست آمده نشانگر این است که نانو حامل های مغناطیسی دکستران اسپرمین عامل دار شده به پادتن HER2 ظرفیت بالایی برای بارگذاری دارو و پروفایل رهایش مناسبی برای دارورسانی هدفمند دارو های ضد سرطان دارند.