سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

حسین زندی –
حجت اله برامکی یزدی –

چکیده:

در میان مباحث و موضوعات اقتصادی، توسعهی منطقه ای از جمله مقولاتی است که در چند دهه ی اخیر توجهات ویژه ای را به خود معطوف داشته است. تجربیات اقتصادی پیش از این نشان داده است که در مقوله ی توسعه اقتصادی صرف توجه به رشد تولید ناخالص داخلی نمیتواند محقق کنندهی اهداف کلان اقتصادی باشد. بلکه توجه به برقراری تعادل و توازن اقتصادی در مناطق مختلف یک کشور و همچنین برقراری عدالت اعم از عدالت توزیعی و تخصیصی امری ضروری مینماید. توسعه منطقه ای در کشور ما خصوصا در دههی اخیر که با عنوان دههی پیشرفت و عدالت نامیده شده است، قطعا از سرفصلهای مهم آیندهی اقتصادی است که در راستای رسیدن به رشد و توسعه ی پایدار مبتنی بر عدالت باید مورد توجه مسئولان و اندیشمندان قرار گیرد. در این مقاله تلاش شده است طرحی مبتنی بر الگوی منطقهای پیشرفت و عدالت اسلامی- ایرانی ارائه گردیده و اصول و فرآیند تدوین برنامهی منطقه ای مبتنی بر این الگو تبیین شود.در این طرح سه سطح رفاهی در نظر گرفته شده که تحقق کلی فرایند توسعهی منطقه ای اسلامی- ایرانی در گرو نیل به این سه سطح رفاهی به ترتیب اولویتهای آنهاست: سطح اول : بهره مندی از حداقل امکانات معاش، سطح دوم: برخورداری از خدمات و امکانات عمومی، سطح سوم : برخورداری از شغل و درآمد. در ادامه کلیه مناطق شهری و روستایی استان کردستان به عنوان یک مطالعه ی موردی، مورد بررسی قرار گرفته و تلاش شده است برای تحقق هر یک از سطوح رفاهی فوق الذکر در این استان، ابتدا تصویری از وضعیت موجود ارئه گردد. سپس طی یک آسیب شناسی، نقاط ضعف و موانع تحقق این سطوح رفاهی در استان احصاءگردیده و در ادامه در راستای تحقق این اهداف اقدام به ارائهی راهکار و سیاستگذاری شده است.